724 645 845

Vyhledávání:

Rozšířené
vyhledávání

Argentum nitricum AKH por tbl nob 60
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

Argentum nitricum AKH por tbl nob 60

Výrobce:RosenPharma, a.s.
Katalog. číslo:3005619
SUKL:0104424
Farmakoterapeutická skupina:Homeopatica
Skupina:Humánní léčivý přípravek
Informace:Pečlivě čtěte příbalový leták!
Naše cena: 156 Kč (vč. DPH)
DPH:10%
Hodnocení:
Položka zatím nebyla hodnocena.
bal.

Argentum nitricum AKH por tbl nob 60

sp.zn. sukls111385/2012
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
HDPE kontejner
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Argentum nitricum AKH
tablety
2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
1 tableta obsahuje 1,5 mg Argenti nitras 56 C, 1,5 mg Argenti nitras 211 C, 1,5 mg
Argenti nitras 313 C,
3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK
Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.
4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ
30 (60, 90, 120) tablet
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání.
6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT
UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem,
než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Datum revize textu: 27.1.2016.
8. POUŽITELNOST
Použitelné do:
9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les,
Česká republika
Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
Reg. číslo: 93/481/07-C
13. ČÍSLO ŠARŽE
Č. šarže:
14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15. NÁVOD K POUŽITÍ
16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Zpět na předchozí stránku.

Provozovatel
 • FBP 16 a.s
  Cejl 40/107, 602 00 Brno
 • IČO: 27647030, DIČ: CZ27647030
 • Tel.: 724 645 845

 • HOT-LINE
 • FBP 16 a.s.

  Levnalekarna.cz

  Provoz lékárny a lékárny internetové, on-line lékárna nabízí prodej lékárenského zboží a zdravotnických pomůcek.
  Společnost je provozovatelem internetové lékárny, dále kamenné lékárny a distributorem prostředků zdravotní techniky. Další činností je nákup, prodej, skladování a výdej léčiv, léčivých přípravků a jejich dovoz a vývoz.
   

   

  Další informace:

  www.facebook.com/Levnalekarna.cz/

  levnalekarna.blogspot.cz/

     Sídlo internetové lékárny:

  Mariánské náměstí 617/1
  617 00 Brno

  Tel: 724 645 845


  E-mail: levnalekarna@fbp16.cz

  Odpovědná osoba: Mgr. Leoš Jurman

  Marketingová a technická podpora:

  Dagmar Pacher, MBA (člen představenstva)
  FBP 16 a.s.

  Tel: 606 785 260

  E-mail: dagmar.pacher@FBP16.cz  Pro platby v korunách využívejte číslo účtu:

  107-8670500297/0100 CZK  Komerční banka

  v.s. je č.objednávky