724 645 845

Vyhledávání:

Rozšířené
vyhledávání

Očkovací kalendář

Očkovací kalendář
Zde najdete povinná i nepovinná očkování vč. termínů, kdy se očkování provádí a očkovacích látek, které se v ČR používají.

Dětský očkovací kalendář v ČR

TERMÍN
VĚK DÍTĚTE

POVINNÉ OČKOVÁNÍ

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

 

NEMOC

OČKOVACÍ LÁTKA

NEMOC

OČKOVACÍ LÁTKA

od 4. dne – 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI

   

od 6. týdne

   

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (1. dávka)

od 9. týdne (2. měsíc)

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa 
Hexacima (1. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

     

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

3. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa 
Hexacima (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

     

Rotavirové nákazy

Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

4. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa 
Hexacima (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

11.-15. měsíc

   

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

15. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (1. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (1. dávka)

do 18. měsíce

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa 
Hexacima (4. dávka)

   

21. až 25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (2. dávka-za 6-10 měsíců po 1. dávce)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (2. dávka)

5. - 6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix (přeočkování)

   

10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Boostrix polio (přeočkování)

   

13. rok (jen dívky)

   

Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)*

Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)

14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech)

Tetanus

Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování)

Záškrt, tetanus, černý kašel

Boostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

 

Očkovací kalendář pro dospělé

Žloutenka A (virová hepatitida A)

Kdy je vhodné očkovat

Kolik dávek očkování je třeba

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti žloutence typu A

od 1 roku neomezeně

2 dávky s odstupem 6 měsíců až 5 let podle druhu vakcíny

dlouhodobá až doživotní ochrana

virus zůstává na předmětech i několik týdnů, rizikem je i kontaminované jídlo, inkubační doba trvá 14-50 dnů, kdy musí zůstat osoba z kontaktu s infikovaným v karanténě (nemožnost chodit do kolektivu - práce, společnosti, školy, zákaz odjezdu na dovolenou) - je tak ovlivněn život v rodině na 2 měsíce

Žloutenka B (virová hepatitida)

Kdy je vhodné očkovat

Kolik dávek očkování je třeba

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti žloutence typu B

u dětí v hexavakcíně, pro dospělé kombinovaná vakcína proti A a B nebo samostatně proti typu B

3 dávky s odstupy 0-1 a 6 měsíců

dlouhodobá až doživotní ochrana

následkem nemoci bývá doživotní dietní a fyzické omezení, někdy cirhóza jater až rakovina jater

Klíšťová encefalitida

Kdy je vhodné očkovat

Intervaly dávek očkování

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti klíšťové encefalitidě

od 1 roku neomezeně

imunita nastupuje po 2. dávce, která se podává za 2 týdny (v období aktivity klíšťat) až 3 měsíce po první, další přeočkování jednou dávkou za 5-12 měsíců a za 3 roky. Dále 1x za 5 let. Ve věku nad 49 let nebo nad 60 let dle typu vakcíny je očkování á 3 roky

max. 3-5 let, jsou nutná přeočkování

vysoký výskyt v Čr, závažnost následků stoupá s věkem

Meningokokový zánět mozkových blan

Kolik dávek očkování je třeba

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti meningokokovému zánětu mozkových blan

1 dávka čtyřvalentní (typy A,C,Y,W-135) vakcíny až na 10 let, u adolescentů 1 dávka za 5-7 let, u typu B 2 dávky v odstupu min. 2 měsíce

5-10 let, nutná přeočkování, u typu B nebylo přeočkování stanoveno 

jedno z nejzávažnějších onemocnění, nedojde-li přímo k úmrtí, následky jsou často závažné - obrna končetin, retardace, velmi rychlý průběh nemoci

Plané neštovice

Kolik dávek očkování je třeba

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti planým neštovicím 

2 dávky v odstupu 6-10 týdnů

dlouhodobá až doživotní ochrana

v dospělém věku probíhají závažněji, závažná může být pro plod nákaza v těhotenství, virus po nákaze přetrvává v nervových uzlinách, odkud se rozšíří do těla v dobách poklesu imunity coby pásový opar

Pneumokokové infekce

Kolik dávek očkování je třeba

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti pneumokokové infekci a chřipce

pneumokovová vakcína: 1 dávka min. na 5 let

přeočkování ne dříve než za 5 let

možná závažná až smrtelná infekce

Chřipka

Kolik dávek očkování je třeba

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti chřipce

1 dávka před epidemií

krátkodobá, očkování před každou chřipkovou sezónou

možná závažná až smrtelná infekce

Tetanus (společně se záškrtem a černým kašlem)

Kolik dávek očkování je třeba

Jak dlouho nás ochrání

Důvod očkování proti tetanusu

1 dávka na 10 až 15 let podle věku, doporučuje se kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, a to 1x za 10 let

10-15 let

celosvětový výskyt

Očkování do zahraničí

Očkování proti hepatitidě A a B je doporučováno do všech zemí světa včetně ČR. Vakcinaci kombinovanou vakcínou (schéma 0-1-6 měsíců) je vhodné zahájit nejpozději 6 týdnů před plánovaným odjezdem. Před cestou postačí aplikovat dvě dávky vakcíny, přičemž druhá dávka by měla být podána alespoň 14 dní před odjezdem, aby hladina protilátek byla dostatečná.

Třetí dávku aplikujeme 6 měsíců po první. Pokud je plánovaná cesta delší než 6 měsíců, je možné před cestou aplikovat vakcínu ve zrychleném schématu (0-1-2 měsíce), při nedostatku času ve schématu rapidním (0-7-21 dní), ale v obou případech by po 12 měsících měla být podána dávka čtvrtá.

Při dodržení schématu je po poslední vakcinaci dlouhodobá protilátková ochrana, tj. proti hepatitidě A minimálně 10 let, proti hepatitidě B je ochrana doživotní.

Očkování proti hepatitidě A se provádí při nedostatku času před odjezdem nebo při pozitivních protilátkových hodnotách proti hepatitidě B. Podává se jedna dávka vakcíny alespoň 14 dní před odjezdem, druhá dávka je podávána za 6-12 (resp. 6-18) měsíců. Protilátková ochrana je opět minimálně 10 let.

Očkování proti hepatitidě B není k cestám do zahraničí bezpodmínečně nutné (vzhledem ke způsobu přenosu), ale při dostatku času do odjezdu je vhodné. Také v zahraničí se můžeme dostat do zdravotnického zařízení a zvláště v exotických zemích je riziko nákazy hepatitidou B násobně vyšší než v ČR. Před cestou postačí dvě dávky, aplikované po měsíci (opět platí, druhá dávka alespoň 14 dní před odjezdem), třetí dávka je aplikována za 6 měsíců od první. Protilátková ochrana je poté doživotní. )

Očkování proti břišnímu tyfu je doporučováno do všech zemí s nižším hygienickým standardem (mj. i státy bývalého Sovětského svazu, Rumunsko…). Způsob přenosu břišního tyfu je podobný jako u hepatitidy A, tedy kontaminovanou vodou, potravinami, nedostatečnou hygienou. Vakcinace se provádí jednou dávkou vakcíny, alespoň 14 dní před odjezdem a je možné ji aplikovat ve stejný den s některou jinou vakcínou. Protilátková ochrana trvá 3 roky.

Očkování proti meningokokovým nákazám je doporučováno i pro ČR, především u dětí a mladých lidí, před cestou do zemí Asie a Afriky je doporučováno všem cestovatelům. V současné době můžeme aplikovat vakcínu proti typu C, nebo bivalentní vakcínu proti typům A+C. Vakcína proti typům A, C, Y, W v současné době není v ČR na trhu. Očkuje se jednou dávkou, protilátková ochrana u polyvalentních vakcín přetrvává 3 roky. Může být aplikována simultánně s některou jinou vakcínou. V posledních letech je zvažováno zavedení povinného očkování proti meningokokovým infekcím do Saúdské Arábie u poutníků do Mekky. Některé zahraniční školy vyžadují před zahájením studijního pobytu očkování proti meningokoku A+C.

Očkování proti choleře doporučujeme při dlouhodobějších pobytech v exotických zemích, zvláště pak u cestovatelů „na vlastní pěst“, kteří budou mít omezenou zásobu kvalitní vody. Součástí vakcíny je také složka působící proti tzv. cestovatelským průjmům (ETEC). V období epidemie bývá očkování vyžadováno (např. Zanzibar). Vakcinace se provádí perorálně formou nápoje nalačno. Podává se ve dvou dávkách v rozmezí 1-6 týdnů. Protilátková ochrana přetrvává 2 roky a revakcinace postačí jednou dávkou.

Očkování proti vzteklině doporučujeme především cestovatelům, kteří plánují cestu za poznáním divoké přírody, nebo pracovníkům různých záchranných stanic a rezervací. V současné době je hlášen největší výskyt vztekliny např. z Indie, Číny (psi) a Peru (netopýři). Vakcinace se provádí třemi dávkami ve schématu 0-7-21 až 28 dní. První revakcinace je po 365 dnech, další revakcinace po 3-5 letech. Pokud dojde k pokousání zvířetem, musí i naočkovaný jedinec vyhledat lékařskou pomoc a bude přeočkován již pouze dvěma dávkami a vyhne se aplikaci imunoglobulinu, který může vyvolat sérovou nemoc.

Očkování proti klíšťové encefalitidě je vhodné pro všechny věkové kategorie nejen v ČR, ale po celé Evropě, zvláště pak do Ruska. Očkování je možné během celého roku, zimní měsíce jsou pro základní očkování nejvhodnější. Dostatečná hladina protilátek je už po druhé dávce, která se podává za 1 až 3 měsíce po první, třetí dávka se podává za 5 až 12 měsíců po dávce druhé. Revakcinace postačí jednou dávkou za 3 až 5 let.

Očkování proti tetanu je v České republice běžné od dětství a každý jedinec by měl dbát na to, aby byl pravidelně přeočkováván. V současné době se revakcinace provádí po 15 letech, nad 60 let věku po 10 letech. Každý cestovatel by měl vědět, kdy naposledy byl přeočkován, aby byla případná revakcinace naplánována do schématu jeho očkování před cestou.

Přeočkování proti dětské přenosné obrně je doporučováno osobám nad 30 let věku před plánovaným dlouhodobým pobytem v zemích s výskytem. Revakcinace se provádí jednou dávkou vakcíny v injekční formě.

Přeočkování proti záškrtu je doporučováno osobám nad 40 let věku, především do zemí, kde se onemocnění vyskytuje (např. Rusko, asijské, africké státy). Revakcinace se provádí jednou dávkou a je možné podat kombinovanou vakcínu proti záškrtu a tetanu.

Povinná očkování

Očkování proti žluté zimnici je zatím jediné povinné očkování. Je vyžadováno téměř do všech zemí rovníkové Afriky a některých států Jižní Ameriky. V některých zemích je vyžadováno při příjezdu ze země s výskytem žluté zimnice (stačí pouhé mezipřistání v zemi s výskytem žluté zimnice). V obou případech je nutné mít certifikát o vakcinaci v mezinárodním očkovacím průkazu, certifikát nabývá platnosti 10. den od aplikace. Pokud není cestovatel naočkován, je nucen podstoupit vakcinaci na letišti v příslušné zemi, což je spojeno s velkým rizikem přenosu hepatitid nebo HIV. Bohužel, ani cestovní kanceláře nejsou mnohdy dostatečně informovány a své klienty na tuto skutečnost neupozorní. Vakcinace se provádí jednou dávkou živé vakcíny (měsíc po aplikaci živé vakcíny se nesmí aplikovat jiná vakcína), protilátková ochrana přetrvává 10 let, certifikát pozbývá platnosti přesně za 10 let. Žlutá zimnice je onemocnění virového původu, které je až v 50 % případů smrtelné. Vektorem přenosu jsou denní komáři rodu Aedes.

Malárie je závažné parazitární onemocnění, způsobené plasmodii, vektorem přenosu je noční komár rodu Anopheles. Vyskytuje se endemicky v Africe, Asii i Americe a na některých ostrovech. Vakcína proti malárii je stále ve stadiu výzkumu, proti malárii se lze chránit preventivně chemoprofylaxí, tedy preventivním užíváním antimalarik a zároveň důkladným používáním repelentů. Podle druhu plasmodia, vyskytujícího se v dané oblasti a podle zdravotního stavu klienta jsou předepsána ta nejvhodnější antimalarika. Léky se začínají užívat před vstupem do malarické oblasti a dobírají se ještě po návratu. Při podezření, že klient i přes užívání profylaxe onemocněl, je vhodné co nejrychleji navštívit lékaře v místě pobytu a po návratu domů podstoupit vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které se specializuje na tropické nemoci.

Obecná doporučení k očkování

Klient, který přichází na očkování, by měl být bez známek akutního infektu, minimálně týden po proběhlé viróze, od poslední dávky antibiotik by mělo uplynout alespoň 14 dní. Některé vakcíny je možné aplikovat simultánně v jeden den, ale máme-li dostatek času do odjezdu, je vhodné očkovat jednotlivě s odstupem 14 dní. Poslední vakcinace by měla proběhnout 14 dní před odjezdem, aby byla hladina protilátek dostatečná.

Jako poslední očkujeme většinou proti žluté zimnici, a to nejpozději 10 dní před vstupem do endemické oblasti, kvůli platnosti certifikátu. Po aplikaci „živé vakcíny“ (žlutá zimnice) nesmí proběhnout další vakcinace dříve než za měsíc. Po jakémkoli očkování je vhodné dodržovat dva dny klidový režim, nepřetěžovat organismus nadměrnou zátěží, stresem, nepožívat alkohol. Každé očkování může mít vedlejší reakce, nejčastěji se projevuje únava, bolest hlavy, zvýšená teplota. Během dvou až tří dnů zpravidla odezní.

Obecná doporučení k cestování

Používat zásadně balenou pitnou vodu i na čištění zubů. Ovoce a zeleninu pouze oloupanou nebo uvařenou, nejíst tzv. plody moře. Nedávat si do nápojů led. V exotických zemích se vyskytuje několik dalších onemocnění, která přenáší hmyz a není proti nim žádné očkování ani chemoprofylaxe. Proto je doporučováno používat repelenty, spát pod moskytiérou impregnovanou insekticidy, navečer nosit světlé oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Dovolenou je vhodné plánovat s předstihem a včas se informovat na doporučená, eventuálně povinná očkování, na výskyt malárie.

Některá onemocnění se mohou začít projevovat ještě v průběhu jednoho roku po návratu z exotických krajin. Při jakémkoli onemocnění je nutné upozornit ošetřujícího lékaře na pobyt v dané oblasti.

Rozhodně je nutné široké veřejnosti potenciálním cestovatelům, zdůraznit, aby „nezatracovali“ očkování, je určitě lepší věnovat čas prevenci, než po návratu z vytoužené dovolené léčit následky nemocí, které mohou být trvalé, bohužel někdy i smrtelné. Tato upozornění a doporučení by však v žádném případě neměla zapůsobit jako stresový faktor, cestování není nutné se obávat, vždyť nám zprostředkovává poznávání světa.

Provozovatel
 • FBP 16 a.s
  Cejl 40/107, 602 00 Brno
 • IČO: 27647030, DIČ: CZ27647030
 • Tel.: 724 645 845

 • HOT-LINE
 • FBP 16 a.s.

  Levnalekarna.cz

  Provoz lékárny a lékárny internetové, on-line lékárna nabízí prodej lékárenského zboží a zdravotnických pomůcek.
  Společnost je provozovatelem internetové lékárny, dále kamenné lékárny a distributorem prostředků zdravotní techniky. Další činností je nákup, prodej, skladování a výdej léčiv, léčivých přípravků a jejich dovoz a vývoz.
   

   

  Další informace:

  www.facebook.com/Levnalekarna.cz/

  levnalekarna.blogspot.cz/

     Sídlo internetové lékárny:

  Mariánské náměstí 617/1
  617 00 Brno

  Tel: 724 645 845


  E-mail: levnalekarna@fbp16.cz

  Odpovědná osoba: Mgr. Leoš Jurman

  Marketingová a technická podpora:

  Dagmar Pacher, MBA (člen představenstva)
  FBP 16 a.s.

  Tel: 606 785 260

  E-mail: dagmar.pacher@FBP16.cz  Pro platby v korunách využívejte číslo účtu:

  107-8670500297/0100 CZK  Komerční banka

  v.s. je č.objednávky